Vårt område

Området täcker allt som finns inom den
rödmarkerade linjen på kartbilden.


Kabelvisning

Om man behöver märka ut var i marken ledningar är dragna, t.ex. vid grävarbeten, kan man ansöka om hjälp här:

ledningskollen.se

Nätavgifter

Fasta nätkostnader per år, exkl. moms, fr.o.m. 2018-01-01: 

Säkringsstorlek: 
 16 A     1 736 kr lägenhet
 16 A     3 166 kr 
 20 A     4 337 kr 
 25 A     5 801 kr 
 35 A     9 312 kr 
 50 A    14 385 kr 
 
Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms. 


Säkringsstorlek:      Effekt:
 63 A     6 423 kr     79,37 kr/kW
 80 A     8 591 kr     79,37 kr/kW
100 A    10 256 kr    79,37 kr/kW
125 A    14 384 kr    79,37 kr/kW
160 A    18 241 kr    79,37 kr/kW
200 A    23 111 kr    79,37 kr/kW

Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms.


Säkringsstorlek:       Effekt:
250 A    27 809 kr    54,95 kr/kW
300 A    32 039 kr    54,95 kr/kW
400 A    40 503 kr    54,95 kr/kW 
630 A   108 987 kr   54,95 kr/kW 

Rörlig överföringsavgift 3,75 öre/kWh exkl. moms.

Vår reklamfilm

Starta filmen för att se
varifrån vi hämtar lokalt
producerad energi.