Vårt område

Området täcker allt som finns inom den
rödmarkerade linjen på kartbilden.


Kabelvisning

Om man behöver märka ut var i marken ledningar är dragna, t.ex. vid grävarbeten, kan man ansöka om hjälp här:

ledningskollen.se

Nätavgifter

Fasta nätkostnader per år, exkl. moms, fr.o.m. 2019-01-01: 

Säkringsstorlek: 
 16 A     1 892 kr lägenhet
 16 A     3 451 kr 
 20 A     4 727 kr 
 25 A     6 323 kr 
 35 A    10 150 kr 
 50 A    15 680 kr 
 
Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms. 


Säkringsstorlek:      Effekt:
 63 A      7 001 kr    86,51 kr/kW
 80 A      9 364 kr    86,51 kr/kW
100 A    11 179 kr    86,51 kr/kW
125 A    15 679 kr    86,51 kr/kW
160 A    19 883 kr    86,51 kr/kW
200 A    25 191 kr    86,51 kr/kW

Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms.


Säkringsstorlek:       Effekt:
250 A    30 312 kr    59,90 kr/kW
300 A    34 923 kr    59,90 kr/kW
400 A    44 148 kr    59,90 kr/kW 
630 A  118 796 kr    59,90 kr/kW 

Rörlig överföringsavgift 3,75 öre/kWh exkl. moms.Energiskatt tillkommer med 34,7 öre/kWh exkl. momsRiksdagen har beslutat att varje år ta ut nätövervakningsavgift, för närvarande 3 kronor per år, elberedskapsavgift, för närvarande 45 kronor per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 9,50 kronor per år. 
 

Vår reklamfilm

Starta filmen för att se
varifrån vi hämtar lokalt
producerad energi.