Vårt område

Området täcker allt som finns inom den
rödmarkerade linjen på kartbilden.


Kabelvisning

Om man behöver märka ut var i marken ledningar är dragna, t.ex. vid grävarbeten, kan man ansöka om hjälp här:

ledningskollen.se

Nätavgifter

Fasta nätkostnader per år, exkl. moms, fr.o.m. 2017-01-01: 

Säkringsstorlek: 
 16 A      1 578 kr lägenhet
 16 A      2 878 kr 
 20 A      3 943 kr 
 25 A      5 274 kr 
 35 A      8 465 kr 
 50 A     13 077 kr 
 
Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms. 


Säkringsstorlek:      Effekt:
 63 A     5 839 kr     72,15 kr/kW
 80 A     7 810 kr     72,15 kr/kW
100 A    9 324 kr     72,15 kr/kW
125 A    13 076 kr   72,15 kr/kW
160 A    16 583 kr   72,15 kr/kW
200 A    21 010 kr   72,15 kr/kW

Rörlig överföringsavgift 17,6 öre/kWh exkl. moms.


Säkringsstorlek:       Effekt:
250 A    25 281 kr    49,95 kr/kW
300 A    29 126 kr    49,95 kr/kW
400 A    36 821 kr    49,95 kr/kW 
630 A    99 079 kr    49,95 kr/kW 

Rörlig överföringsavgift 3,75 öre/kWh exkl. moms.

Vår reklamfilm

Starta filmen för att se
varifrån vi hämtar lokalt
producerad energi.