Strömavbrott!

För närvarande har vi inga kända strömavbrott.

Ring 0455-48530, telefonnumret är alltid
tillgängligt för dig som har strömavbrott.