För att elen som produceras, t.ex. från vattenkraft och solceller, ska komma till dig så transporteras det via elnätet. Sveriges elnät är uppdelat i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs och drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.
Stamnätet är elens motsvarighet till ”motorvägen”. Från stamnätet överförs elen ut i regionnäten som kan jämföras med ”landsvägar” som transporterar elen vidare till de lokala distributionsnäten. Regionnätet ägs och drivs till större del av Eon, Vattenfall och Ellevio.
Lokalnäten kan jämföras med våra ”småvägar”. De ägs och drivs av över 150 elnätsföretag som överför elektriciteten från regionnätet till slutkunderna. Rödeby Elverk är ett av dessa elnätsföretag. Ibland händer det att det är störningar på regionnätet som påverkar oss på Rödeby Elverks lokalnät. Det beror på att elen till Rödeby Elverks nät kommer från regionnätet via ett antal mottagningsstationer.

Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det Elnätsföretag som äger nätet där du bor. Rödeby Elverk ekonomisk förening är ett Elnätsföretag. Vi ansvarar och tar betalt för drift och underhåll av elledningarna. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. I Sverige kan alla elanvändare välja elleverantör fritt, men själva överföringen av elen sker via det elnätsföretag som äger elnätet där kunden bor eller har sin verksamhet. Det innebär att alla elanvändare är kund till två företag på elmarknaden – ett elhandelsföretag som handlar upp el och ett elnätsföretag som distribuerar elen hem till kunden. Ibland kan dessa ingå i samma koncern, men det är alltid två olika företag.

Här kan du se vilken säkring som passar din elanvändning, skillnaden i pris hittar du under nätavgifter.

16 A – årlig energiförbrukning 0–25000kWh/år.
Samtidigt effektuttag – max 11 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 20 A eller 25 A säkring.

20 A – årlig energiförbrukning 20000–35000 kWh/år.
Samtidigt effektuttag – max 14 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 25 A säkring eller större.

25 A – årlig energiförbrukning 30000–50000kWh/år.
Samtidigt effektuttag – max 17 kW. Har du elpatron, många element, bastu eller andra stora apparater kan du behöva 35 A säkring eller större.

Testa med en lägre säkring.
Tror du att du klarar dig med en mindre mätarsäkring än din nuvarande så kan du prova den lägre säkringen under en period då du har stort effektuttag, normalt under den kallaste perioden på året. Om säkringen håller så vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre mätarsäkring, kontakta oss om du vill ha hjälp att säkra ner.

Uppsäkring: behöver du en högre säkring, kontakta en behörig elekriker.

Slå till jordfelsbrytaren.

Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående.
Om störningarna inträffar flera gånger bör hjälp sökas hos elinstallatör.

Slå till jordfelsbrytaren.
Om den löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ur samtliga säkringar, eller slå ifrån automatsäkringarna.

Slå till jordfelsbrytaren igen.
Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren åter löser ut. Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före elcentralen. Ta då hjälp av en elinstallatör. När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp; fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater.

Slå därefter till jordfelsbrytaren.
Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den åter löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.
Låt någon fackkunnig person undersöka och reparera.

Om du är helt eller delvis utan el kan det bero på att en säkring har gått, antingen en huvudsäkring eller en säkring i din elcentral (kallas också proppskåp).

Kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare.

Har du automatsäkringar kan någon av dessa behöva slås på.

Har du porslingssäkringar så kontrollera om någon av säkringarna löst ut eller ser ut att vara trasig.
Är någon trasig så byt ut den mot en ny. Du kan också byta plats på befintliga säkringar för att se om det blir någon skillnad och lokalisera felet.

Kontrollera om jordfelsbrytaren löst ut. Återställ i så fall brytaren och kontrollera om elen fungerar normalt efter det. Om jordfelsbrytaren inte går att koppla på igen finns det ett fel i din anläggning, kontakta då en behörig elektriker.

Felanmäl strömavbrottet

Om du är fortsatt strömlös efter att ha felsökt din anläggning ber vi dig att felanmäla strömavbrottet till oss.  Felanmälan har öppet dygnet runt, anmäl via telefon till 0455-48530.

Ring 0455-48530 eller maila oss på info@rodebyelverk.net om du ska flytta in så hjälper vi dig.

Att gräva av en ledning innebär ofta stora kostnader, strömavbrott och säkerhetsrisker. Beställ en kostnadsfri kabelvisning enkelt på ledningskollen.se, så slipper du tråkiga överraskningar när du ska gräva på tomten.