Vattenkraftverket i Alnaryd köptes 2008.

Det har en effekt på 160 kW och producerar ca 470 MWh.

Vattenkraftverket i Alnaryd

Vi vill vara med och ställa om till en långsiktigt miljömässigt och socialt hållbar elmarknad med fler lokala producenter.