Solcellsinstallationen i Bostorp, ett samarbete mellan Rödeby Elverk och Solect Power AB

Projektets tidslinje

April 2013:
Ansökan om statligt solcellsstöd

Sep 2015:
Geologisk undersökning. Förstudie / Budget.

Dec 2015:
Beviljat statligt solcellsstöd Bostorp

Feb 2016:
Överenskommelse markägare

Mars 2016:
Tillstånd av vägverket för ny infart
Ansökan om upphävning av strandskydd (dammen)
Systemdesign
Upphandling av material

Maj 2016:
Installation transformatorstation, anslutning till elnätet Grävning, kabeldragning i mark, markskåp monteras Staket
Utsättning

Juni 2016:
Pålning av stolpar
Mekaniskt montage ställning
Mekaniskt montage solcellsmoduler
Elektriskt montage solcellsmoduler
Mekaniskt och elektriskt montage växelriktare Kvalitetskontroll, driftsättning, dokumentation

Projektet i siffror

2070 st solcellsmoduler SolarWorld Sunmodule + 290 Wp 21 st växelriktare SMA Sunny Tripower 25000TL-30
414 st stolpar, nerdrivna 1,2 m i marken
34,5 bord med 27 graders lutning

800 kVA transformator, station från Holtab i Tingsryd

Simulerad årsproduktion 600 000 kWh/år Areal: 2 ha.

Total investering ca 6,5 miljoner kr exkl moms Statligt solcellsstöd 1,2 miljoner

Vi vill vara med och ställa om till en långsiktigt miljömässigt och socialt hållbar elmarknad med fler lokala producenter. Allt ingående material är utvecklat och tillverkat i Europa, huvudsakligen i Tyskland. Bra produkter med lång livslängd och inga diktaturer.

Betande får vid solcellsparken i Bostorp, maj 2021