Rödeby Elverk ekonomisk förening, med andelsägare, grundades 1925 med sin första elleverans 1927 då allting började med att lokala bönder ville sprida elförsörjningen på landsbygden. Idag har vi 4200 nätkunder i tre olika kommuner, störst andel i Karlskrona kommun.

Rödeby Elverk ekonomisk förening har två dotterbolag, Rödeby Energi AB och Rödeby Kraft AB.
Rödeby Energi AB, som bedriver elhandel till ca 4000 kunder, startades 1996.
Rödeby Kraft AB är ägare till ett vattenkraftverk och flera solcellspaneler som vi har på taken på våra anläggningar. Tillsammans med Solect Power AB har vi startat bolaget BlekingeSol, som idag äger våra två solcellsparker.

Som en del i vårt arbete om förnybar el äger Rödeby Elverk andelar i vindkraftverk i Blekinge.

På Rödeby Elverk som ligger längs med rv 28 i Rödeby finns idag totalt 8 st anställda. Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag.

Välkommen till det lilla nätbolaget men den stora servicen!

Hur fungerar elnätet?
För att elen som produceras, t.ex. från vattenkraft och solceller, ska komma till dig så transporteras det via elnätet. Sveriges elnät är uppdelat i stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs och drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.
Stamnätet är elens motsvarighet till ”motorvägen”. Från stamnätet överförs elen ut i regionnäten som kan jämföras med ”landsvägar” som transporterar elen vidare till de lokala distributionsnäten. Regionnätet ägs och drivs till större del av Eon, Vattenfall och Ellevio.
Lokalnäten kan jämföras med våra ”småvägar”. De ägs och drivs av över 150 elnätsföretag som överför elektriciteten från regionnätet till slutkunderna. Rödeby Elverk är ett av dessa elnätsföretag. Ibland händer det att det är störningar på regionnätet som påverkar oss på Rödeby Elverks lokalnät. Det beror på att elen till Rödeby Elverks nät kommer från regionnätet via ett antal mottagningsstationer.

Skillnaden mellan elnät och elhandel?
Som kund har du två olika avtal när det gäller el. Det ena är ett elnätsavtal och tecknas med det Elnätsföretag som äger nätet där du bor. Rödeby Elverk ekonomisk förening är ett Elnätsföretag. Vi ansvarar och tar betalt för drift och underhåll av elledningarna. Det andra avtalet är ett elhandelsavtal och det har du med ett Elhandelsföretag. De tar betalt för den el du faktiskt förbrukar. I Sverige kan alla elanvändare välja elleverantör fritt, men själva överföringen av elen sker via det elnätsföretag som äger elnätet där kunden bor eller har sin verksamhet. Det innebär att alla elanvändare är kund till två företag på elmarknaden – ett elhandelsföretag som handlar upp el och ett elnätsföretag som distribuerar elen hem till kunden. Ibland kan dessa ingå i samma koncern, men det är alltid två olika företag.

GDPR
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. Info om detta och hur vi behandlar era personuppgifter finner ni nedan.
GDPR konsument
GDPR näringsidkare