Solcellsinstallationen i Rödeby, ett samarbete mellan Rödeby Elverk och
Solect Power AB

Projektets tidslinje

December 2016:
Ansökan om statligt solcellsstöd

Mars 2018:
Beviljat statligt solcellsstöd.

September 2019:
Första utkast till arrendeavtal för marken för dagens Solängen med markägaren Karlskrona kommun klart.

November 2019:
Arrendeavtal för marken för dagens Solängen med markägaren Karlskrona kommun klart.
Bygglov för transformatorkiosk klart.

Januari 2020:
Markprover genomförs.

Mars 2020:
Kablage och tomrör nedgrävt, markarbete färdigställs.

April 2020:
Transformatorkiosk på plats, leverans av monteringsmaterial.
Montaget påbörjas och avslutas.

Maj 2020:
Växelriktare ansluts och anläggningen driftsätts.

Vi vill vara med och ställa om till en långsiktigt miljömässigt och socialt hållbar elmarknad med fler lokala producenter.

Årsproduktion för Solängen är ca 420 000 kWh/år

Total investering ca 4,6 miljoner kr exkl moms. Statligt solcellsstöd 1,2 miljoner.