Just nu är arbetet i full gång med att byta ut alla våra elmätare.
Bytena sker i etapper och vi aviserar berörda kunder via post i förväg.
Arbetet kommer att pågå t.o.m. 2024-12-31.


Med ökat stöd för integration av förnybar elproduktion, möjlighet att koppla upp sig mot mätaren och få mätning i nära realtid samt stöd för lokalisering av fel i elnätet välkomnar vi den nya generationens elmätare – Landis+Gyr E360 LTE.

Läs mer om den nya generationens elmätare genom att klicka här.