Nätavgifter

Fasta nätkostnader per år, exkl. moms. 

Säkringsstorlek: 
 16 A     2 270 kr lägenhet
 16 A     4 141 kr 
 20 A     5 671 kr 
 25 A     7 586 kr 
 35 A    12 178 kr 
 50 A    18 812 kr 

Rörlig överföringsavgift 21,12 öre/kWh exkl. moms. 

Energiskatt tillkommer med 36,0 öre/kWh exkl. moms

Riksdagen har beslutat att varje år ta ut nätövervakningsavgift, för närvarande 4,35 kronor per år, elberedskapsavgift, för närvarande 39,20 kronor per år och elsäkerhetsavgift, för närvarande 11,10 kronor per år. 

Säkringsstorlek:      Effekt:
 63 A      7 499 kr     86,51 kr/kW
 80 A     10 031 kr    86,51 kr/kW
100 A    11 975 kr    86,51 kr/kW
125 A    16 795 kr    86,51 kr/kW
160 A    21 245 kr    86,51 kr/kW
200 A    26 985 kr    86,51 kr/kW

Rörlig överföringsavgift 21,12 öre/kWh exkl. moms.

Säkringsstorlek:       Effekt:
250 A    32 470 kr    59,90 kr/kW
300 A    37 410 kr    59,90 kr/kW
400 A    47 291 kr    59,90 kr/kW 
630 A  127 254 kr    59,90 kr/kW 
840 A  153 985 kr    59,90 kr/kW

Rörlig överföringsavgift 4,50 öre/kWh exkl. moms.