Lokalproducerad grön energi – ett självklart val för framtiden

Gör en satsning för miljön! Välj lokalproducerad grön el från Rödeby Energi.

http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/lokalproducerad-gron-energi–ett-sjalvklart-val-for-framtiden

Karlskrona kommuns Miljöpris 2017

Vi är väldigt stolta över att vårt moderbolag Rödeby Elverk har tilldelats Karlskrona kommuns Miljöpris 2017 med motiveringen ”Rödeby Elverk har visat stort mod och engagemang genom att satsa på ny teknik och lyfta fram solceller till en ny nivå inom Karlskrona kommun. Företaget har med ett hållbarhetsperspektiv tagit ny teknik till storskalighet, ett initiativ som är en symbolbärare för kommunen.”