Lokalproducerad grön energi – ett självklart val för framtiden

Gör en satsning för miljön! Välj lokalproducerad grön el från Rödeby Energi.

http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/lokalproducerad-gron-energi–ett-sjalvklart-val-for-framtiden